Popis projektu

Našou úlohou bola nielen pokládka dlažby na terase. Hlavná požiadavka majiteľky bola odstrániť problém so zatekaním, ktorý predošlé firmy pred nami nevedeli odstrániť.

Terasu bolo potrebné celú vysekať a úplne vyčistiť od betónu, ktorý tam v zlých výškach spravila predošlá firma. Pokračovali sme vybetónovaním terasy. Samotné betónovanie bol veľmi zložitý proces, pretože sme museli už pri betónovaní dodržať spádové sklony, aby sme si uľahčili následné kladenie podlahy a zároveň ušetrili zákazníkovi peniaze za materiál.
Terasu sme v 3 vrstvách odizolovali, inštalovali balkónové lišty a následne sme položili dlažbu.

Na záver sme dorobili sokle a dôležité detaily. Celý balkón sme na želanie zákazníčky úplne na záver vymaľovali.

Detaily

Dátum dokončenia:28.10.2020
Zákazník:Zákazník
Miesto:Bratislava - Rača
Orientačná cena:1800 - 3200 Eur
Zdieľať